Komputery

Rodzaje baz danych

Baza danych to nic innego jak swego rodzaju zbiór informacji, zawierających różnego typu dane zorganizowane i zgrupowane według wcześniej określonych zasad. Są to przede wszystkim dane tak zwane cyfrowe, a zasady według jakich funkcjonują i jak są uporządkowane determinuje odpowiedni program komputerowy wyspecjalizowany do ich specjalnego porządkowania, przetwarzania, gromadzenia i głównie także przechowywania Organizacje baz danych różnią się jednak modelem i strukturą, tak więc istnieje wiele różnych modeli baz danych, lecz należałoby wyróżnić takie typy baz jak:

Bazy kartotekowe – Baza danych składająca się z jednej tablicy zawierającej jeden lub wiele rekordów. Charakteryzuje się brakiem możliwości współpracy z innymi tabelami oraz możliwością odwzorowania tego modelu przy użyciu prostego edytora tekstowego i zapisaniu jej w pliku txt/csv.

Hierarchiczne bazy danych – Baza danych, której struktura przyjmuję formę drzewiastą, a każdy rekord związany jest tylko z jednym rekordem nadrzędnym.
Bazy relacyjne – baza danych, w której tabele powiązane są ze sobą za pomocą relacji. Model ten ułatwia zarządzanie bazą, jak również zmniejsza jej rozmiary minimalizując redundancje danych.

Dodaj komentarz